Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 2. 2018

Datum objave: 18. 1. 2018
Rok za prijavo: 2. 2. 2018

za menjavo nepremičnin:
- gozdna zemljišča s parc. št. 118/46 v izmeri 16 m2, parc. št. 118/23 v izmeri 3 m2, parc. št. 118/2 v izmeri 31 m2 in parc. št. 118/10 v izmeri 2 m2, vse k. o. 12678-Golovec.

Cena nepremičnine je 6.240,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke