Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 2. 2018

Datum objave: 31. 1. 2018
Rok za prijavo: 15. 2. 2018

za prodajo nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 256/7, v izmeri 15 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje, ID znak: 1727 256/7

Cena nepremičnine je 3.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke