Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 2. 2018

Datum objave: 31. 1. 2018
Rok za prijavo: 15. 2. 2018

za prodajo nepremičnine:

- nepozidano stavbno zemljišče s parc. št. 757/34, v izmeri 35 m2, k.o. Vič, ID znak: 1723 757/34

Cena nepremičnine je 10.500,00 EUR brez 2 % DPN.

Razpisne datoteke