Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 2. 2018

Datum objave: 31. 1. 2018
Rok za prijavo: 15. 2. 2018

za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc.št. 2245/7, v izmeri 23 m2, ID znak: parcela 1735 2245/7 k.o. Stožice.

Cena nepremičnine je 2.300,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke