Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 2. 2018

Datum objave: 1. 2. 2018
Rok za prijavo: 16. 2. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino z ID oznako 2636-8045-42 v izmeri 16,10 m2 v stavbi št. 8045 na naslovu Dunajska cesta 45 – Bežigrad 1 v Ljubljani v k.o. 2636 – Bežigrad z izhodiščno prodajno ceno 5.635,00 €.

Razpisne datoteke