Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2018

Datum objave: 9. 2. 2018
Rok za prijavo: 24. 2. 2018

nepremičnine s parc. št. 989/10, 990/4, 990/3, 991/2, 992/2, 993/10, 995/29, 1709/12, 996/32, 996/13, 996/9, 999/6 in 998/5, vse k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke