Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 3. 2018

Datum objave: 26. 2. 2018
Rok za prijavo: 13. 3. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1535/17, k.o. 1752 – Stanežiče.