Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2018

Datum objave: 5. 3. 2018
Rok za prijavo: 20. 3. 2018

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1050/9 v izmeri 80 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano, ID znak: parcela 1754 1050/9.

Razpisne datoteke