Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 3. 2018

Datum objave: 6. 3. 2018
Rok za prijavo: 21. 3. 2018

za prodajo nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 906/10, v izmeri 82 m2, k. o. 1774 Podmolnik, ID znak: parcela 1774 906/10

Cena nepremičnin je 4.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke