Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 4. 2018

Datum objave: 21. 3. 2018
Rok za prijavo: 10. 4. 2018

Predmet prodaje je pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 982/51, v izmeri 23 m2, k. o. 1756 – Črnuče, ID znak: parcela 1756 982/51.

 

Razpisne datoteke