Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 4. 2018

Datum objave: 22. 3. 2018
Rok za prijavo: 11. 4. 2018

za prodajo nepremičnine:
- pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1131/5 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1740 1131/5) k.o. 1740 Spodnja Šiška.

Cena navedene nepremičnine je 900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke