Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 4. 2018

Datum objave: 23. 3. 2018
Rok za prijavo: 13. 4. 2018

za prodajo zemljišča parc.št. 1532/24, v izmeri 51 m2, ID znak: parcela 1772 1532/24 k.o. Slape.

Cena nepremičnine je 3.060,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke