Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 4. 2018

Datum objave: 27. 3. 2018
Rok za prijavo: 16. 4. 2018

Predmet prodaje je pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 212/79, v izmeri 99 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 212/79.

Razpisne datoteke