Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 4. 2018

Datum objave: 5. 4. 2018
Rok za prijavo: 25. 4. 2018

Prodaja nepremičnine:
- pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1755/10 (ID znak: parcela 2682 1755/10) v izmeri 97 m2 in 1755/11 v izmeri 13 m2 (ID znak: parcela 2682 1755/11) k.o. 2682 Brdo.

Cena navedenih nepremičnin je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke