Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 4. 2018

Datum objave: 6. 4. 2018
Rok za prijavo: 26. 4. 2018

za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 424/4, v izmeri 52 m2, k. o. Šentvid nad Ljubljano, ID znak: 1754 424/4

Cena nepremičnine je 4.160,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke