Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 4. 2018

Datum objave: 6. 4. 2018
Rok za prijavo: 26. 4. 2018

za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 2520/4, v izmeri 32 m2, k. o. Kašelj, ID znak: 1770 2520/4

Cena nepremičnine je 2.560,00 EUR brez davka

Razpisne datoteke