Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 4. 2018

Datum objave: 10. 4. 2018
Rok za prijavo: 30. 4. 2018

Prodaja nepremičnine:
-          pozidano stavbno zemljišče parc. št. 11/13 v izmeri 5 m2 (ID znak: parcela 1739 11/13) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke