Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 5. 2018

Datum objave: 20. 4. 2018
Rok za prijavo: 10. 5. 2018

za prodajo nepremičnine:

- garaža v izmeri 14,60 m2 z ID oznako 2706-236-1, ki stoji na parc. št. 1562/116 v izmeri 23,00 m2 v  k.o. 2706-Zelena jama v garažnem nizu na naslovu Rožičeva ulica 3 v Ljubljani.

Razpisne datoteke