Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 5. 2018

Datum objave: 26. 4. 2018
Rok za prijavo: 16. 5. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1755/12 (ID znak: parcela 2682 1755/12) v izmeri 120 m2 k.o. 2682 Brdo.
Cena navedene nepremičnine je 14.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke