Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 6. 2018

Datum objave: 15. 5. 2018
Rok za prijavo: 4. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 142/160 v izmeri 25 m2 (ID znak: parcela 1722 142/160) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
Cena navedene nepremičnine je 2.500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke