Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 6. 2018

Datum objave: 16. 5. 2018
Rok za prijavo: 5. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 265/8 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1738 265/8) k.o. 1738 Dravlje.                     
Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke