Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 6. 2018

Datum objave: 17. 5. 2018
Rok za prijavo: 6. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2172/26 v izmeri 114 m2 (ID znak: parcela 1982 2172/26) k.o. 1982 Šujica.
Cena navedene nepremičnine je 11.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke