Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 6. 2018

Datum objave: 21. 5. 2018
Rok za prijavo: 10. 6. 2018

Prodajo nepremičnine: parc. št. 703/3 v izmeri 160 m2, ID znak: 1755 703/3 in parc.št. 1499/5 v izmeri 72 m2, ID znak: 1755 1499/5, obe k. o. Glince.
Cena nepremičnine je 20.880,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke