Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 6. 2018

Datum objave: 21. 5. 2018
Rok za prijavo: 10. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: parc. št. 397/8 v izmeri 36 m2, ID znak: 1770 397/8 in parc.št. 397/12 v izmeri 52 m2, ID znak: 1770 397/12, obe k. o. Kašelj.
Cena nepremičnine je 7.040,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke