Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 6. 2018

Datum objave: 22. 5. 2018
Rok za prijavo: 11. 6. 2018

Prodaja nepremičnine pozidano stavbno zemljiščo parc. št. 1544/9 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/9) in parc. št. 1543/57 v izmeri 10 m2 (ID znak: 1752 1543/57), k.o. 1752 Stanežiče.

Razpisne datoteke