Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 6. 2018

Datum objave: 22. 5. 2018
Rok za prijavo: 11. 6. 2018

Prodaja nepremičnin za pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1543/59 v izmeri 23 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/59) in parc. št. 1543/62 v izmeri 48 m2 (ID znak: 1752 1543/62) k.o. 1752 Stanežiče.

Razpisne datoteke