Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 6. 2018

Datum objave: 23. 5. 2018
Rok za prijavo: 12. 6. 2018

Prodaja nepremičnine pozidano stavbno zemljišče parc. št. 524/3 v izmeri 119 m2 (ID znak: parcela 1736 524/3) 1736 – Brinje I.

Razpisne datoteke