Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 6. 2018

Datum objave: 28. 5. 2018
Rok za prijavo: 17. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1543/55 v izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1752 1543/55) k.o. 1752 Stanežiče.
Cena navedene nepremičnine je 5.760,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke