Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 6. 2018

Datum objave: 28. 5. 2018
Rok za prijavo: 17. 6. 2018

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1545/35 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1752 1545/35) in parc. št. 1544/11 v izmeri 3 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/11) k.o. 1752 Stanežiče.
Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke