Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 6. 2018

Datum objave: 29. 5. 2018
Rok za prijavo: 18. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: parc. št. 680/27, v izmeri 10 m2, k. o. Gameljne, ID znak: 1749 680/27.
Cena nepremičnine je 1.200,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke