Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 6. 2018

Datum objave: 29. 5. 2018
Rok za prijavo: 18. 6. 2018

Prodaja nepremičnin:

  • zemljišče parc. št. 270/1 v izmeri 22 m2 (ID znak: parcela 1738 270/1) k.o. 1738 Dravlje
  • zemljišče parc. št. 270/5 v izmeri 115 m2 (ID znak: parcela 1738 270/5) k.o. 1738 Dravlje

Cena obeh navedenih nepremičnin skupaj je 13.700,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke