Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 6. 2018

Datum objave: 30. 5. 2018
Rok za prijavo: 19. 6. 2018

Prodaja nepremičnine: parc. št. 876/8, v izmeri 85 m2, k. o. Slape, ID znak: parcela 1772 876/8
Cena nepremičnine je 10.200,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke