Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 11. 2011

Datum objave: 17. 10. 2011
Rok za prijavo: 2. 11. 2011

o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 453/1 in 453/2 obe k.o. Bizovik, zaradi priključevanja stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje.

Razpisne datoteke