Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 7. 2018

Datum objave: 13. 6. 2018
Rok za prijavo: 3. 7. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2723/10 v izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1770 2723/10) k.o. 1770 Kašelj
Cena navedene nepremičnine je 720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke