Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 7. 2018

Datum objave: 13. 6. 2018
Rok za prijavo: 3. 7. 2018

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 11/5 (ID znak: parcela 2680 11/5) v izmeri 110 m2 k.o. 2680 Nove Jarše.
Cena navedene nepremičnine je 13.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke