Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 7. 2018

Datum objave: 18. 6. 2018
Rok za prijavo: 8. 7. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/13 v izmeri 7 m2 (ID znak: parcela 1752 297/13) k.o. 1752 Stanežiče
Cena navedene nepremičnine je 700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke