Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 11. 2011

Datum objave: 24. 10. 2011
Rok za prijavo: 8. 11. 2011

o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo objekta 2x110kV kabelske povezave med RTP Šiška in RTP PCL

Številka: 351-108/2011-10
Datum: 24.10.2011


V skladu s tretjim odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Mestna občina Ljubljana objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo objekta 2x110kV kabelske povezave med RTP Šiška in RTP PCL, na nepremičnini s parc. št.: 796/1, k.o. Dravlje, parc.št. 1900/10, 1900/15, obe k.o. Zgornja Šiška in na parc. št. 2097, 2266/1, 2269, 2265, 2264 vse k.o. Ajdovščina.
Za ustanovitev služnosti na navedenem zemljišču bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba o ustanovitvi služnosti bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
 

Razpisne datoteke