Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 7. 2018

Datum objave: 18. 6. 2018
Rok za prijavo: 8. 7. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 558/5 v izmeri 78 m2 (ID znak: parcela 1771 558/5) k.o. 1771 Zadobrova.
Cena navedene nepremičnine je 6.240,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke