Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 7. 2018

Datum objave: 19. 6. 2018
Rok za prijavo: 9. 7. 2018

Prodaja nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 1544/9 v izmeri 26 m2 (ID znak: parcela 1752 1544/9) in parc. št. 1543/57 v izmeri 10 m2 (ID znak: 1752 1543/57) k.o. 1752 Stanežiče.
Cena navedenih nepremičnin je 2.160,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke