Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2018

Datum objave: 29. 6. 2018
Rok za prijavo: 19. 7. 2018

Prodaja nepremičnine:- pozidani stavbni zemljišči parc. št. 250/229 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 114 m2 (ID znak: parcela 1722 250/229) in parc. št. 250/767 k.o. Trnovsko predmestje v izmeri 42 m2 (ID znak: parcela 1722 250/767).

Cena navedenih nepremičnin je 23.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke