Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 7. 2018

Datum objave: 6. 7. 2018
Rok za prijavo: 26. 7. 2018

Prodaja solastniškega deleža do ½ nepremičnin: pozidani stavbni zemljišči parc. št. 421/6 (ID znak: parcela 1772 421/6) v izmeri 237 m2 in 421/9 v izmeri 21 m2 (ID znak: parcela 1772 421/9) k.o. 1772 Slape.
Cena za solastniški delež do ½ navedenih nepremičnin je 12.900,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke