Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 8. 2018

Datum objave: 13. 7. 2018
Rok za prijavo: 2. 8. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 772/2 v izmeri 28 m2 (ID znak: parcela 2681 772/2) k.o. 2681 Brinje II
Cena navedene nepremičnine je 3.360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke