Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 11. 2011

Datum objave: 25. 10. 2011
Rok za prijavo: 9. 11. 2011

o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču s parc. št.: 2260/123, 2260/124, 2260/125 in 2260/188, vse k.o. Stožice, po katerih poteka daljnovod 110kV Črnuče- Bežigrad

Razpisne datoteke