Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 8. 2018

Datum objave: 17. 7. 2018
Rok za prijavo: 6. 8. 2018

Prodaja nepremičnine: parc. št. 899/8, v izmeri 92 m2, k. o. Vič, ID znak: 1723 899/8
Cena nepremičnine je 13.800,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke