Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 8. 2018

Datum objave: 18. 7. 2018
Rok za prijavo: 7. 8. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1657/6 v izmeri 131 m2 (ID znak: parcela 1755 1657/6) k.o. 1755 Glince
Cena navedene nepremičnine je 11.790,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke