Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2018

Datum objave: 30. 7. 2018
Rok za prijavo: 19. 8. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1602/5 k.o. 1752 Stanežiče v izmeri 18 m2 (ID znak: parcela 1752 1602/5).

Cena navedene nepremičnine je 1.080,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke