Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 8. 2018

Datum objave: 2. 8. 2018
Rok za prijavo: 22. 8. 2018

prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 327/5 (ID znak: parcela 1756 327/5) v izmeri 97 m2 k.o. 1756 Črnuče.

Cena navedene nepremičnine je 14.550,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke