Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 11. 2011

Datum objave: 27. 10. 2011
Rok za prijavo: 11. 11. 2011

za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 428/4 in 430/8, obe k.o. Kašelj, za potrebe izgradnje elektro kabelske kanalizacije med Zalogom in Novim Poljem

Razpisne datoteke