Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 8. 2018

Datum objave: 7. 8. 2018
Rok za prijavo: 27. 8. 2018

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 361/198 v izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1722 361/198) k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena navedene nepremičnine je 100,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke