Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 8. 2018

Datum objave: 8. 8. 2018
Rok za prijavo: 28. 8. 2018

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1253/95 (ID znak: parcela 1776 1253/95) v izmeri 108 m2 k.o. 1776 Lipoglav.
Cena navedene nepremičnine je 3.240,00 EUR brez ustreznega davka.

 

Razpisne datoteke